Site hakkında

»… zuerst einmal bin ich Mensch – Her şeyden önce insanım …«
Lebenswege zwischen Deutschland und der Türkei
Almanya–Türkiye arasında gidip gelen yaşamlar

»… zuerst einmal bin ich Mensch – Her şeyden önce insanım …« projesi, 19. yüzyılın ortalarından günümüze kadar uzanan zaman sürecince gecen altı somut hayat öyküsünü konu alıyor.

Proje Günümüz Türkiye ve Almanya’sının yoğun geçişli ilişkilerini aydınlatıyor. Bu vesileyle tanıtılan biyografilerin göç yolları inceleniyor

Türk-Alman ilişkilerinin şimdiye kadar pek incelenmemiş bölümüne giriş

Burada tarihin bugüne kadar pek incelenmemiş tarafı ele alınıyor. Ayrıca proje aile bireylerinin hayat hikâyelerinin de üzerinden geçiliyor. Bu biyografik bölümler, tarihi bağlantıların içine yerleştiriliyor. Böylece yaşanan tarih hakkında bilgilenme olanağı de sağlanıyor. Ayrıca proje, her bir biyografi ve tarihsel konu için eğitimsel alıştırmalar içeren bir yöntem bölümünü barındırır. Merkezde ise öğretim malzemeleri ile çalışan gençlerin bunları kendi yaşamlarına aktarma olanakları bulunmaktadır.

Tarihe başka açılardan bakmak

Proje 14 yaşından büyük gençlere yöneliktir. Onların tarihe başka açılardan bakıp değerlenmeleri özendirilir ve bu konuda yetkilendirilirler. Göç sürecinin çok katmanlılığının incelenmesi sırasında, tek taraflı yakıştırmaların ne kadar yanlış olabileceği ortaya çıkar.